Trần Đình Tuấn Giám đốc 2216.395 tuantd@danang.gov.vn
Võ Thị Ngọc Diệp Phó Giám đốc 3898.133 ngdiepvt@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Phúc Trưởng phòng 3822.860 kimphuc1975@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Nên Phụ trách Kế toán 3822.860 nennt1@danang.gov.vn
Đỗ Văn Tấn Bảo vệ
Hồ Ngọc Quang Phó phòng 3886.462 quang0007@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Liên Chuyên viên 3886.462 khoahocdn@yahoo.com
Trần Thị Thanh Thảo Chuyên viên 3886.462 thaottt@danang.gov.vn
Trần Đăng Kim Nhật Chuyên viên 3898.133 nhat.tdk@gmail.com
Trần Xuân Trường Phó phòng 2216.397 xuantruongntqn@gmail.com
Dương Thị Mỹ Dung Chuyên viên 2216.397 dungmyk16@yahoo.com.vn
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

Kết nối Kết nối

Kết nối

4 Lượt theo dõi
783 Lượt theo dõi
2.425.747 Lượt theo dõi
2 Lượt theo dõi

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 0 7 1 1

Nội dung HTML Nội dung HTML