NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ - NTM >> CSDL Nghiên cứu Quốc gia >>
Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Khái quát đặc điểm tự nhiên và ...
Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp (LÐNN) trong quá trình đô thị hoá (ÐTH)....
Tóm tắt : Làm rõ tính tất yếu của việc thu hồi đất nông nghiệp (ÐNN) cho đô thị hoá (ÐTH), phát triển khu công nghiệp (KCN) và chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước về việc thu hồi ÐNN trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh do thu hồi đất cho quá trình công nghiệp hoá. Ðánh giá thực trạng những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi ÐNN ...
Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp (LÐNN) trong quá trình đô thị hoá (ÐTH)....


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn