NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN >> THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP >> Thiết bị Canh tác >> Máy kéo >>
Technical Specification Standard Features DI 55 Rx 2WD ...
Technical Specification Standard Features DI-50 RX 2WD/4WD ...
Technical Specification Standard Features DI 750 II ...
Technical Specification Standard Features DI 47 Rx ...
Technical Specification Standard Features DI 745 III 2WD ...
Technical Specification Standard Features DI-740 2WD ...
Technical Specification Standard Features DI 45 Rx 2WD ...
Technical Specification Standard Features DI 740 III ...
Technical Specification Standard Features DI 42 Rx ...
Technical Specification Standard Features DI-35 RX 2WD ...
Technical Specification Standard Features DI-35 2WD – ECONOMICAL ...
Technical Specification Standard Features DI-35 ...
Technical Specification Standard Features DI 730 II 2WD ...
Engine Engine Type 3 cylinder,Mitsubishi S3L2,4,water cooled,vertical ...
Standard Features Gardentrac -20 4WD Engine ...
Mô tả Tính năng tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật ...
Trang    2 3 4


  
Danh mục Công Nghệ & Thiết Bị
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn