Trùn quế - Nguồn lợi lớn trong chăn nuôi 24/11/2014

Trùn quế - Nguồn lợi lớn trong chăn nuôi - 55 phút

Nuôi giun đất (trùn quế) - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 24/11/2014

Nuôi giun đất (trùn quế) - 30 phút

Bệnh tiêu chảy ở lợn 04/11/2014

Bệnh tiêu chảy ở lợn - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng - 28 phút

Quy trình sản xuất cá lóc bông 30/10/2014

Quy trình sản xuất cá lóc bông - 27 phút

Kỹ thuật nuôi tôm sú theo hướng bền vững 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi tôm sú theo hướng bền vững - 26 phút

Sản xuất con giống và nuôi cá thát lát 30/10/2014

Sản xuất con giống và nuôi cá thát lát - 27 phút

Kỹ thuật nuôi cá hồng Mỹ 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi cá hồng Mỹ - 28 phút

Kỹ thuật nuôi xẹm xanh ở Miền Trung - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi xẹm xanh ở Miền Trung - 30 phút

Phát triển trang trại thủy sản theo hướng bền vững 30/10/2014

Phát triển trang trại thủy sản theo hướng bền vững - 57 phút

Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt - phần 1 30/10/2014

Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt - phần 1 - 26 phút

 

Kết nối

4 Lượt theo dõi
783 Lượt theo dõi
2.425.749 Lượt theo dõi
2 Lượt theo dõi

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 0 3 6 4

Nội dung HTML Nội dung HTML