server 103.9.78.2
Trang chủ

Phiên bản MobilePhiên bản Mobile    Google+  Twitter Twitter  

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin và các phòng trực thuộc:

1. Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

2. Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Tổng hợp  - Hành chính trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

4. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Tư liệu trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

5. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Công nghệ Thông tin trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

6. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Phòng Thông tin trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng.

 

Hoạt động của Trung tâm Thông tin KH&CN Đà Nẵng

1. Hoạt động Thông tin

- Tư vấn nghiên cứu khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế về thông tin, thư viện

- Tổ chức thư viện và phòng đọc phục vụ bạn đọc

- Thực hiện tạp chí Khoa học & Phát triển 

2. Hoạt động Công nghệ thông tin

- Vận hành Trung tâm mạng VinaREN

- Tư vấn kết nối vào mạng VinaREN cho các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo có nhu cầu

- Tư vấn thiết kế hệ thống mạng và thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình

- Phối hợp tổ chức hội nghị truyền hình tốc độ cao trên mạng VinaREN

- Phát triển website www.kcmdanang.org.vn cung cấp thông tin khoa học công nghệ trên mạng Internet

- Cung cấp CSDL về sáng chế, giải pháp công nghệ, kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức quốc tế trên mạng Internet

3. Hoạt động đào tạo

- Tổ chức các khóa học chuyên đề phổ biến kiến thức khoa học công nghệ

- Đào tạo từ xa qua mạng Internet và VinaREN

- Xuất bản các giáo trình, sách về khoa học công nghệ

 


Tệp đính kèm

 
  
Liên Kết
Lượt truy cập


TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

TIN TỨC

LIÊN HỆ

CSDL CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

     THIẾT BỊ NÔNG THÔN

     CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

     PHIM KHOA HỌC - KỸ THUẬT

 NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

 TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ

 CHUYÊN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

 SÁNG CHẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 CHÍNH PHỦ

Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile Website

Facebook.com/techmartdanang.vn

Google+ Google+ ttttkhcndanang

Twitter Twitter @ttttkhcndanang

Twitter Kênh Youtube ttttkhcndanang


© TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng
Điện Thoại & Fax (+84) 236 3.898.133
Email: ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn